• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Prawo to gatunek przeznaczania norm jaka traktuje praktycznie każdą dziedzinę usług czy również działalności rozmaitego rodzaju. Nie inaczej jest jeżeli chodzi o geodetów. Dla ludzi zajmujących się tym fachem istnieje specjalna ustawa z siedemnastego mają tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego roku pod nazwą „Prawo Geodezyjne oraz Kartograficzne”. Dowód ten jest dosyć obfity w wszelkiego typu czyny jakich ma okazję się dopuścić geodeta a czego bezwzględnie mu się zabrania. W dowodzie tym jest wiele podpunktów zanoszących się do różnorodnych struktur działalności do jakich należy usługi geodezyjne mszczonów. Pośród nich wyszczególniamy: przepisy globalne, służbę geodezyjną oraz kartograficzną, prace geodezyjne i kartograficzne, ewidencję gruntów i budynków, inwentaryzacje i ewidencję sieci uzbrojenia terenu, rozgraniczanie nieruchomości, państwowo zapas geodezyjny i kartograficzny, uprawnienia zawodowe do wykonywania samoistnych funkcji w dziedzinie geodezji oraz kartografii, przepisy karne i przepisy przejściowo końcowe. Stworzenie tego dokumentu było rzeczą bezcenną albowiem dzięki niej geodeci końcu tak właściwie dostali narzędzie do pracy.

Categories: Usługi

Comments are closed.